Te verschijnen: Nedersaksisch in een notendop – Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur

Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum verschijnt 10 juli 2019 het boek ‘Nedersaksisch in een notendop, inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur’ van H. Bloemhoff, P. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer.

Het Nedersaksisch is een eeuwenoude taal die in Nederland zijn oorsprong vindt in Groningen, Drenthe, Stellingwerf, Salland, Twente, de Achterhoek en de Veluwe, waarbij iedere streek zijn eigen klanken, woordvormen en zinsbouwkenmerken kent.

Het boek biedt veel informatie over kennisontwikkeling, maatschappelijke positie, beheersing, aanmoediging tot gebruik en zorg voor het Nedersaksisch. Diverse instituten en organisaties in de verschillende regio’s houden zich bezig met het voortbestaan en in stand houden van de streektaal. Een overzichtelijke literatuurlijst naar periode en regio biedt de lezer, die zich nog verder in het Nedersaksisch wil verdiepen, genoeg materiaal voor dit bijzondere stukje erfgoed.

Nedersaksisch in een notendop is een waardevol naslagwerk voor iedereen die in streektalen geïnteresseerd is. Studenten Nederlands, Duits en Fries kunnen hun kennis over het Nedersaksisch naar een hoger niveau tillen en voor medewerkers van regionale taalinstituten of organisaties is het een welkome aanvulling op hun kennis over hun streektaal.

Meer informatie:

Titel:                     Nedersaksisch in een notendop – Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur
ISBN:                    9789023256670
Uitgever:            Koninklijke Van Gorcum
Jaar:                      2019
Pagina’s:             184
Verkoopprijs: € 22,95