Trots op de studenten en trots op de taal

Door Marchje Kramer

“HUH? Kun je Nederlands studeren in het buitenland?” “Waarom leren studenten Nederlands als ze Engels kunnen spreken?” Een paar voorbeelden van vragen die ik krijg als ik vertel dat ik een halfjaar Nederlandse les heb gegeven aan de University of Sheffield. Het liefst had ik iedereen met deze vragen willen meenemen naar de talenfaculteit in Jessop West: hier buigen zo’n 80 studenten zich vrijwel dagelijks gedreven en enthousiast over de taal, cultuur en geschiedenis van het Nederlands. Zij studeren niet alleen Nederlands om hun (meestal bovengemiddelde) taalgevoel verder te ontwikkelen, maar ook vanwege economische, culturele, diplomatieke of wetenschappelijke redenen. Fun fact: gemeten naar het aantal moedertaalsprekers staat het Nederlands ergens rond plaats 50 -van de naar schatting 6.000 talen die er zijn. Wereldwijd studeren er ruim 14.000 studenten Nederlands (aan meer dan 200 universiteiten in 45 landen). Onthoud dus: het Nederlands is geen kleine taal!

Terug naar het lesgeefavontuur: nog nooit is een halfjaar zo snel voorbij gevlogen. Vanaf dag één voelde ik me als een vis in het water, mede dankzij dr. Henriette Louwerse (Jet!) en Filip de Ceuster. Gesteund door hun opgewekte enthousiasme leerde ik al gauw: als je enthousiast bent en mensen meekrijgt, kun je veel voor mekaar krijgen. Mijn taak was namelijk niet alleen om de conversatielessen (werkgroepen) te verzorgen, maar ook om andere taalassistenten daarbij te betrekken en hun te begeleiden. Al snel hadden we een team van 14 bevlogen Erasmusstudenten uit Vlaanderen en Nederland die naast hun Erasmusvakken ook de studenten Nederlands maar al te graag wilden helpen bij het leren van onze prachtige taal. Hoewel in het begin de typische diftongen en velaire klanken misschien lastig kunnen zijn, is het fascinerend om te zien dat de studenten het Nederlands snel oppakken. Al na de eerste weken konden ze een vlotte, korte conversatie voeren. Dat maakt(e) mij heel trots. Trots op de studenten en trots op de taal. En zeg nou zelf: wat is er nou leuker dan om die twee te combineren? Door deze ervaring ben ik nog meer gesterkt in mijn ambitie me in te zetten voor het onderwijs; of dat nou is door lesmethodes te ontwikkelen, voor de klas te staan, onderzoek te doen of onderwijsinspectrice te worden, daar kom ik vanzelf achter!