Gedicht: Jan Luyken • De leeraar

Uit Jan en Kasper Luiken’s Spiegel van het menselyk bedrijf (1694): 

De leeraar
Die gaaren eeuw’ge welvaart zag,
Die preek’ zich zelf den gantsen dag

Die ’t volk ter hemelwaart zal leiden,
Moet zelf van ’t stof der aarde scheiden,
Dat leer en leeven t’zaamen gaa:
En elk is hier de wacht bevoolen,
Om door kwaá voorgang niet te doolen
Men volg ‘et spoor van Christus na.

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.