Gedicht: Ellen Warmond • Rekenen

Rekenen

1 + 1 is alleen maar twee
voor schoolse ogen
1 + 1 is niemand is een ander

maar telkens verloren en telkens
anders teruggevonden draag
ik je uitkomst met me mee
— een rond getal tussen goed en kwaad —
ik reken je voor aan de stad aan de straat
dan aan de deur (een open vraag)
aan de trap van gister naar vandaag

en elke trede onder mijn voet
heet ja of nee
maar nooit voorgoed

Ellen Warmond (1930-2011)
uit: Weerszij van een wereld (1957)

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.