Vacature: Docent Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam

De nieuw aan te stellen docent beschikt over brede kennis van het terrein van de (Nederlandse) taalkunde, taalverwerving, verwerving van het Nederlands als tweede taal, meertaligheid en taal & cognitie. De docent heeft ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs op dit gebied en ontplooit daarin nieuwe initiatieven. De nieuwe docent is breed inzetbaar in het onderwijs voor de bachelor- en masteropleiding Nederlandse Taal en Cultuur (gedeelte Nederlandse Taalkunde), de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid (NT2), de bachelor Cognition, Language and Communication (CLC), en de bachelor- en masteropleidingen Linguistics. De beoogde kandidaat draagt bij aan het ontwikkelen van onderwijs en verzorgt inspirerende hoor- en werkcolleges. De nieuw aan te stellen docent is in staat colleges te verzorgen op het gebied van de Nederlandse taalkunde, taalverwerving, taal en cognitie en is in staat om studenten te begeleiden met hun afstudeeronderzoek. De kandidaat spreekt zowel vloeiend Nederlands als Engels en kan in beide talen onderwijs geven. Tenslotte heeft de kandidaat oog voor het werkveld van de afgestudeerde Neerlandicus, met name dat van het (middelbaar) onderwijs.

Lees de hele vacature op de website van de UvA.