Piet Gerbrandy wil terug naar de stoffige filologie

‘Natuurlijk, het kan geen kwaad je zo nu en dan de vraag te stellen in welke grote existentiële kwesties je onderzoek en onderwijs zijn ingebed, maar permanente zelfkritiek is dodelijk. Het is om moedeloos van teworden. Nee, op nog meer metadiscours zitten we absoluut niet te wachten. Wat we nodig hebben, is stoffige filologie, close reading en eruditie,’ aldus Piet Gerbrandy. Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zo erg zelfs dat de bacheloropleiding aan de VU inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen waaraan juist door de neerlandistiek het hoofd kan worden geboden. In een reeks essays in De Nederlandse Boekengids over de urgente taak van de hedendaagse neerlandistiek identificeren verschillende specialisten de problemen en stippelen ze de koers uit die het vakgebied zou moeten varen om die problemen te adresseren. Na Frans-Willem KorstenSaskia Pieterse en Marc van Oostendorp is het nu dus de beurt aan Piet Gerbrandy, classicus aan de Universiteit van Amsterdam, criticus, essayist, dichter en redacteur bij De Gids.

In nummer 2019#4 van de Nederlandse Boekengids zal Gerbrandy van repliek worden gediend door Yra van Dijk, die haar eigen ideeën over de urgente taak van de neerlandistiek zal verdedigen. Volg de essayreeks en een heleboel andere actuele discussies door onder deze link abonnee te worden van de Nederlandse Boekengids, een jong, tweemaandelijks, oprecht intellectueel maar toegankelijk tijdschrift, gerund door twintigers.