Leiden, 23 mei 2019: Symposium Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden

Op 8 februari 2018 publiceerde Wim Hazeu zijn biografie van Lucebert, en dat leverde nogal wat commotie op. In de biografie onthulde Hazeu dat de de dichter in zijn tienerjaren nazisympathieën koesterde. Ook bleek Lucebert tijdens de Tweede Wereldoorlog antisemitische brieven te hebben geschreven, waarin hij het bijvoorbeeld had over hoe ‘de Joodse sjacherige zwetsaard (…) ons Nederduitsers erg, erg besmet’ heeft en die hij ondertekende met ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’. Naar aanleiding van deze controverse kwam eind april het boek Door de schaduwen bestormd uit bij Uitgeverij Oevers, dat reflecties bevat op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert.

In de nasleep van die publicatie zal aan de Universiteit Leiden op 23 mei van 13.00-17.00 het symposium “Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden” plaats vinden. Op het symposium zullen verschillende sprekers reflecteren op zowel de letterkundige als maatschappelijke betekenis van de controverse die ontstond rond Luceberts oorlogsjaren.

Vragen die aan de orde zullen komen zijn of we ons door de recente onthullingen rond Lucebert opnieuw moeten verhouden tot Lucebert, en zo ja, hoe dan? Is het werk nu veranderd, of juist helemaal niet, of is er alleen een nieuw lichtje op mogelijk? En wat zegt onze omgang met de kwestie over onszelf en onze verhouding tot het Nederlandse oorlogsverleden?

Op het symposium zullen vier sprekers hun licht laten schijnen op de kwestie, te weten Sander Bax, Thalia Ostendorf, Sven Schaepkens en Tessa de Zeeuw. Daarna zal een panel met onder anderen Bram Ieven, Han van der Vegt, Femke Brockhus en Nike van Helden een aantal gedichten onderwerpen aan een close reading, om na te gaan of er in het licht van de recente onthullingen mogelijk een nieuwe betekenislaag in de poëzie is ontstaan.

Tussen de bedrijven door zullen o.a. Rob H. Bekker (onder voorbehoud), Yi Fong Au, Pablo Kattenberg en Nafiss Nia poëzievoordrachten verzorgen.

Details

Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden
Datum: 23 mei, 13.00-17.00
Locatie: Leiden, Huizinga gebouw, Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden, kamer 26.