rapportage / reportage

Verwarwoordenboek Vervolg (113)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

rapportage / reportage                    

Er is verschil in betekenis.

rapportage                 verslag(legging)

De jaarlijks verplichte rapportage over de waterkwaliteit bleek al langer onduidelijk.

reportage                    beeldverslag

En dan krijgt u ook nog een complete huwelijksreportage in sfeervolle foto’s.

De overlap in betekenis is ‘verslag’. Maar er zijn twee verschillen. 1. het medium. Een rapportage is op schrift en een reportage gaat in beeld (en geluid). 2. de inhoud. Een reportage gaat over (nieuwswaardige) gebeurtenissen. Een rapportage bevat bevindingen en/of resultaten van onderzoek.

En het verschil tussen rapportage en rapport? Oorspronkelijk was een rapportage het uitbrengen van een rapport, dus de verslaglégging. Maar de verslaglegging heeft nu ook zelf de betekenis van ‘verslag’. Vandaar de omschrijving ‘verslag(legging)’.