Nieuwe editie van The Morphology of Dutch

Door Geert Booij

Engelstalige boeken over het Nederlands zijn essentieel om het mogelijk te maken dat het Nederlands een (belangrijke) rol speelt in het internationaal taalwetenschappelijk onderzoek. Een mooi voorbeeld hiervan is de reeks boeken over The Syntax of Dutch. Ook het Taalportaal over het Nederlands is Engelstalig. In deze rij hoort ook The Morphology of Dutch waarvan de 1e druk verscheen in 2002. Sinds 2002 zijn er heel veel nieuwe publicaties verschenen over de morfologie van het Nederlands, de meeste daarvan in het Engels.

Het was daarom tijd voor een nieuwe editie van dit veel gebruikte boek. Deze 2e druk, zojuist verschenen, bevat meer informatie dan de 1e druk over de vorming van bijwoorden en van getalsnamen, de rol van naamval in het huidige Nederlands, en affixoïden. Ook de concurrentie tussen samenstellingen en woordgroepen bij het maken van namen komt aan de orde. Er is nu een apart hoofdstuk gewijd aan de verschillende typen scheidbaar samengestelde werkwoorden en ‘immobile verbs’. De kernideeën van Constructiemorfologie worden geïntroduceerd en toegepast bij de analyse van de morfologie van het Nederlands. Bij de uitgever is verdere informatie over dit boek te vinden.