Gedicht: Frederik Lucien De Laere • Opabinia regalis

Uit Opabinia, de nieuwe bundel van Frederik Lucien De Laere, die uitgestorven en bijna uitgestorven diersoorten als onderwerp heeft. De Opabinia regalis was een merkwaardig dier dat in geen enkele klasse onder te brengen is. Bundelvoorproefje hier.

Opabinia regalis

Gij grijpt het ongrijpbare
en zijt onbegrijpbaar, sinds uw verschijnen
stelt gij voor raadsels en verhult gij geheimen
in windselen, gij valt niet te rijmen.

Uw beweging is onvoorspelbaar.
Gij hoovert, zweeft of stuwt voort
met uw propellers, sneller dan uw schaduw.
Oog in oog met uw vijf ogen
verstijven prooien van schrik,
het zien van uw meervoudige blik
laat hen geen schijn van kans.

Uw fluïde verschijning is niet langer lachwekkend,
gij zijt het wonderlijk experiment
dat nergens is thuis te brengen,
de anomalie in elk segment.

Frederik Lucien De Laere (1971)
uit: Opabinia (2019)

———————————–