Standpunt KANTL n.a.v. de afschaffing van ‘Literatuur en Samenleving: Nederlands’ aan de VU Amsterdam

Door bestuur KANTL

De Vrije Universiteit Amsterdam besliste om de bacheloropleiding Nederlands stop te zetten.

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren is verbijsterd en verontwaardigd over deze beslissing.

De afdeling neerlandistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam droeg in bepalende mate bij tot de diversiteit van het vakgebied in de lage landen, maar wordt nu enkel en alleen op basis van economische argumenten opgeheven. Het is, zo heet het, “voor de faculteit financieel niet haalbaar om de afstudeerrichting nog langer in stand te houden.”

In haar publieke communicatie rond ‘profiel en missie’ beroept de Vrije Universiteit Amsterdam zich op ‘vrij zijn van commercie’, en op het verder kijken dan het eigenbelang. Hoe ze haar argumentatie om de bacheloropleiding Nederlands af te stoten daarmee rijmt, valt moeilijk te begrijpen.

Voor de KANTL is en blijft de afschaffing van een universitaire opleiding neerlandistiek in het Nederlandse taalgebied onaanvaardbaar. Kennisinstellingen hebben de plicht om hun maatschappelijke zending te bewaken en bewaren, en dat geldt onverminderd als het de studie van de eigen taal en cultuur betreft.

“Alles van waarde is weerloos” wist de dichter Lucebert. Dat studenten voortaan niet meer terecht kunnen op de Vrije Universiteit Amsterdam voor een diepere analyse van die regel, is intriest.