Handschriften Eerste bliscap van Maria en Die zevende bliscap onser vrouwen online

Door Willem Kuiper

Op zoek naar een handschrift met daarin Vanden coninc Saladijn ende van Hughen
van Tabaryen belandde ik vanmiddag op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België en zag dit op mijn scherm.

Onder Handschriften opzoeken ziet u onderaan staan: Bekijk enkele gedigitaliseerde handschriften online. Klikt u daarop dan ziet u vijf tabbladen met ‘tegels’, waaronder of waarachter de gedigitaliseerde handschriften schuilgaan. De oogst aan Middelnederlandse handschriften is vooralsnog schamel te noemen, maar ik heb de site geboekmarkt en zal hem regelmatig bezoeken in de hoop dat er snel wat handschriften aan toegevoegd worden.

De Middelnederlandse handschriften die digitaal raadpleegbaar zijn, en de links ernaar toe vindt u in de: Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken in binnen- en buitenlandse bibliotheken. Wel even geduld oefenen, want de verbinding met de Brusselse server is traag.

Mocht u interesse hebben voor de Franse Middeleeuwen dan vindt u daar enkele zeer interessante codices, waaronder een Recueil des histoires de Troye van Raoul le Fevre,  van welke Bourgondische blockbuster onze KB Den Haag onlangs een gedrukt exemplaar verwierf: Jacob Bellaert, Haarlem, ca. 1485-1486, en Le Livre de la Cité des dames van Christine de Pizan.

Maar mijn favoriet in deze collectie is de prozaroman Le livre de Gerart, conte de Nevers uit de bibliotheek van Jean de Wavrin. De illustraties daarin van de zogeheten Meester van Jean de Wavrin zijn zo overrompelend in hun visuele dynamiek, dat ik sinds mijn eerste kennismaking met deze grafische geweldenaar, deze picturale Mozart, blijvend beïnvloed ben in mijn gevoel voor wat mooi en niet mooi is. Die kennismaking was hs. 470 in de UB Gent: Le livre de Olivier de Castilhe et de Artus d’Algarbe, son tresloyal compaignon. Dit laatste handschrift mag je niet alleen zien maar ook downloaden. Die download link heb ik nog niet kunnen vinden op de website van de KB Brussel.

Het internet zaait niet alleen haat maar ook schoonheid.