Pas verschenen: Negentigste jaargang van het tijdschrift Handelingen – Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie

Eind januari 2019 werd in de Koninklijke Vlaamse Academie van België te Brussel het Jubileumnummer van het wetenschappelijke orgaan van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie (met talrijke kaarten en afbeeldingen in kleur) voorgesteld.

Met zijn 90ste jaargang kan het jaarboek zich opwerpen als een van de oudste (overlevende) en traditierijkste vaktijdschriften, gewijd aan zowel plaats- als persoonsnaamkunde en dialectologie. Het tweetalige tijdschrift vertegenwoordigt een totaal volume van meer dan 30.000 pagina’s.

Naast haar Handelingen/Bulletin geeft de Commissie ook regelmatig monografieën uit: sinds 1927 publiceerde ze in 56 werken meer dan 17.000 bladzijden aan wetenschappelijke literatuur. Daaronder bevinden zich (van de hand van haar leden) de recente standaardwerken: “Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. Dictionnaire analytique et historique” (van 2014, 457 p.) en “De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek”. Delen I & II (2016-2018, 959 p.). In 2020 verschijnt de publicatie “Antroponymie in de Lage Landen, van de late oudheid tot de twaalfde eeuw”.

Inhoud van de 90ste Jaargang (450 p.)

José Cajot, Woord vooraf – Préface

Magda Devos, In Memoriam Johan Taeldeman (1943-2017)

Maurits Gysseling, Introduction à l’anthroponymie, en particulier de la Flandre française (eds.: Jozef Van Loon & Bernard Roobaert)

Karel Leenders, Namen in de polder. Drie elkaar opvolgende landschapstypes weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek

Jean Loicq, L’if des Éburons et le nom des Texandres

Florian Mariage & Isabelle Deramaix, Essai de toponymie castrale. Le nom des tours et portes des enceintes « communales » de Tournai du XIIe au XVIe siècle

Luc Van Durme, Het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gysseling. Aanvullingen en verbeteringen op basis van de materiaalverzameling voor het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Inhoud van de 89ste Jaargang (271 p.)

Marie-Guy Boutier & Étienne Renard, Essai de détermination des noms de lieux d’une charte de Carloman (746/747) en faveur de l’abbaye de Stavelot-Malmedy. Approche historique, linguistique et philologique

Frans Debrabandere, Vlaamse etymologische correcties

Georges Declercq, De vroegste vermeldingen van de naam Brugge

Jan Goossens, De oorsprong van de Rijnlands-Limburgse tweetonigheid. Een analyse met bijzondere aandacht voor de korte klinkers voor obstruent

Jean Loicq, À propos des noms de la Meuse et de la Mehaigne

Jean Loicq, Note complémentaire sur le problème du Sabis

Luc Van Durme, De ‘Romaanse enclave’ tussen Aalst en Brussel

Pierre Van Nieuwenhuysen, Bataillons carrés, rues d’Aveugles et autres noms d’impasses dans le nord-ouest de Bruxelles

Bram Vannieuwenhuyze, Ridderstraat, een enigmatische straatnaam

Besteladres: Uitg. Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven – order@peeters-leuven.be

Bezoek de website van het tijdschrift voor oudere nummers

Zie vanaf eind februari de vernieuwde website: www.toponymie-dialectologie.be