Levende Talen Nedersaksisch

Nedersaksisch

Wist je dat binnen de vereniging Levende Talen gebarentaal, Pools, Russisch en Turks wel vertegenwoordigd zijn, maar de Nederlandse streektalen nog niet? Dat moet natuurlijk anders!

Op de ALV van zaterdag 6 april 2019 van Levende Talen wordt besproken of ook het Nedersaksisch en het Limburgs elk een eigen sectie binnen Levende Talen mogen oprichten. We zijn heel blij dat dit hier besproken gaat worden en kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Voorwaarden voor oprichting Levende Talen Nedersaksisch

De vereniging Levende Talen stelt twee voorwaarden voor het oprichten van een nieuwe sectie.

 • een oprichtingsbestuur
 • 25 toezeggingen van betalende leden


Het oprichtingsbestuur

 • Willemijn Zwart (projectleider streektaalonderwijs, IJsselacademie)
 • Marieke Dannenberg (medewerker streektaalonderwijs, Twentehoes)
 • Anne Schepers (docent taal & meertaligheid, Stenden-HSL pabo, Emmen)

Het bestuur dient uit minimaal 3 en maximaal 5 mensen te bestaan. We hebben nog twee vacatures voor enthousiaste docenten, idealiter uit de Stellingwerven, Groningen, Gelderland of Urk, die zich onbezoldigd bij dit oprichtingsbestuur willen aansluiten. Interesse? Mail naar wzwart@ijsselacademie.nl. De precieze functieverdeling (voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en algemeen bestuurslid) wordt in overleg vastgesteld.

25 betalende leden

Onze grootste uitdaging op dit moment is het verzamelen van toezeggingen van 25 betalende leden. Daarom de volgende twee verzoeken:

 • Zou jij willen toezeggen betalend lid te worden van Levende Talen Nedersaksisch? Dat horen we graag! (via een mailtje aan wzwart@ijsselacademie.nl)
  Degenen die dit toezeggen, worden van de vervolgstappen in het oprichtingsproces op de hoogte gehouden. Lid worden hoeft dan pas ná oprichting van Levende Talen Nedersaksisch.
 • Zou je dit verzoek om lid te worden willen delen met je netwerk? Dit mag natuurlijk ook via social media.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je tijd, moeite en bijdrage!

Waarom Levende Talen Nedersaksisch?

We denken dat het van grote waarde kan zijn het Nedersaksisch binnen Levende Talen vertegenwoordigd te hebben:

 • Levende Talen is gesprekspartner van OCW, over het talenonderwijs in Nederland;
 • Levende Talen Nedersaksisch vormt een provincie-overstijgend platform voor onderwijs in de streektaal;
 • Via Levende Talen kunnen we lesmaterialen en didactieken uitwisselen;
 • Elke taal binnen Levende Talen mag 1x per jaar een gratis studiedag voor alle leden organiseren;
 • Als taal krijg je een redactielid voor Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, om ook daar een lans te breken voor publicaties over het gebruik van het Nedersaksisch in het onderwijs;
 • Het sluit aan bij het Nedersaksisch convenant dat vorig jaar getekend is, in het kader van provincie-overstijgende samenwerking tussen de verschillende Nedersaksische streektalen.

Voordelen van lidmaatschap

Niet alleen voor het Nedersaksisch is je lidmaatschap van belang, ook voor jezelf is dit van waarde:

 • deelname aan de studiedag Nedersaksisch;
 • 8x per jaar Levende Talen Magazine (taal & onderwijs);
 • 4x per jaar Levende talen Tijdschrift (onderzoek);
 • lesmateriaal uitwisselen via het ledenplatform;
 • aangesloten bij een vakcentrale, bijstand bij rechtspositionele zaken.

Lidmaatschap van Levende Talen kost 85,- per jaar (25,- per jaar voor studenten; 45,- per jaar voor gepensioneerden & partners van betalende leden). Veel (onderwijs)werkgevers vergoeden lidmaatschap van Levende Talen, omdat deze vereniging ook als vakbond geregistreerd is. Of dit ook in jouw geval geldt, kun je navragen bij je werkgever.