Gedicht: Nico Scheepmaker • The salesman

The salesman

Ik wil iets groots, iets deftigs worden,
een kunstenaar, een schrijver, een poëet,
die alles van dit vreemde leven weet
en neerkijkt op de domme mensenhorde.

Ik wil Verzameld Werk gaan creëren,
en dat men al mijn boeken zal vertalen
en dat de wereld mij geestdriftig zal onthalen
en mij om mijne werken zal gaan eren.

Ik wil … Ik wil een boek gaan schrijven,
maar ’t is vreemd waar mijn gedachten blijven,
genadeloos verjaagd door boze machten.

O god, schenk mij mijn schrijfvermogen terug,
mijn pen versmacht van dorst. Maar doe het vlug,
want heel de wereld zit op mij te wachten.

Nico Scheepmaker (1930-1990)

———————————–