Levende Talen Limburgs

Door Esther van Loo

In december 2018 zijn we op het idee gekomen om een sectie Limburgs bij de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT, of kortweg Levende Talen) op te richten.

Levende Talen is een koepelvereniging voor talenonderwijs die sinds 1911 bestaat. Op dit moment maken er 14 talensecties deel van uit. Levende Talen vertegenwoordigt ruim 3600 mensen, allen met interesse in onderwijs, talen, en/of een combinatie van deze twee. Ziehier de website: www.levendetalen.nl. Zelf ben ik – Esther van Loo (initiatiefnemer) sinds 1990 actief bij Levende Talen, in verschillende functies bij de sectie Russisch. De vereniging vertegenwoordigde oorspronkelijk voornamelijk eerstegraadsdocenten moderne vreemde talen, echter door de jaren heen richt de aandacht zich ook op algemene promotie van talen en talenonderwijs in Nederland.

Inspiratie voor het oprichten van een sectie Limburgs bij Levende Talen kregen we door een initiatief van een delegatie uit Enschede/Groningen. Daar streeft men ook naar oprichting van een sectie, maar dan voor het Nedersaksisch. Samen met Leonie Cornips en anderen, trekken we nu  met de Nedersaksische delegatie op. Wij denken dat onderwijs wel eens de ontbrekende schakel zou kunnen zijn tussen, aan de ene kant, het wetenschappelijke domein, waar veel gebeurt op het gebied van streektalen, thuistalen, taaldiversiteit, meertaligheid enzovoorts, en aan de andere kant, het culturele domein, waar in Limburg ook heel veel activiteiten plaatsvinden. Levende Talen zou een uitstekend platform kunnen bieden voor het samenbrengen van alle expertise die er is.

Het hoofdbestuur van Levende Talen ondersteunt de aanvraag voor oprichting van de secties Limburgs en Nedersaksisch. De twee formele criteria voor oprichting zijn:

  • Er moet een bestuur bestaande uit tenminste uit drie mensen zijn; én
  • Er moeten (toezeggingen van tenminste) 25 betalende leden zijn. Leden hoeven géén docent te zijn.

Als er aan deze criteria voldaan is, dan wordt er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Levende Talen op 6 april gestemd over officiële toetreding. Leonie Cornips en ik zullen op de ALV een presentatie houden ter ondersteuning van de procedure.

Een voldoende groot bestuur is reeds gevonden, de namen treft u onderaan deze brief aan. Maar wij zoeken nog betalende leden. Ons verzoek aan u:

  • Zou u willen overwegen om betalend lid van ‘Levende Talen Limburgs’ te worden? Als u dat wilt, dan vragen wij u een antwoord te sturen naar esther.vanloo@fontanka.nl. De kosten van een lidmaatschap vindt u op de (concept) flyer in de bijlage. Mensen die werken bij een onderwijsinstelling kunnen het lidmaatschap opvoeren bij hun werkgever (dit lukt helaas niet overal). Het gaat primair om een toezegging. Degenen die toezeggen, worden van de volgende stappen in het proces op de hoogte gehouden.
  • Zou u dit verzoek willen delen met mensen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn in dit lidmaatschap? U mag er ook voor op werven via de sociale media.

Vanzelfsprekend kunt u dit verzoek doorsturen binnen uw netwerk.

Voor extra informatie kunt u mij mailen. Wij danken u hartelijk voor uw tijd en uw reactie.

Beoogd bestuur van Levende Talen Limburgs,

  • Leonie Cornips (vakgroep Universiteit Maastricht, leerstoel Taalcultuur in Limburg & Meertens Instituut)
  • Jolien Makkinga (promovendus Universiteit Maastricht & Meertens Instituut)
  • Jos Feron (programmamanager onderwijsstichting Movare)
  • Esther van Loo (docent, onderwijskundige, initiatiefnemer)

flyer