Taalcanon Kerstquiz: win een nieuwe taalcanon!

Door redactie Taalcanon

In november is er een heruitgave van de taalcanon verschenen in een handzaam pocketformaat met luxe harde kaft. Om dit te vieren hebben we een kerstquiz gemaakt. De antwoorden zijn te vinden in de taalcanon (ook op de website www.taalcanon.nl). Door de letters van de goede antwoorden te verzamelen ontstaat een zin. De zin kunt u insturen naar redactie@taalcanon.nl o.v.v. Taalcanon Kerstquiz. Onder de goede inzenders verloten wij een aantal exemplaren van de nieuwe taalcanon.

 1. Taal leren begint al voor de geboorte. Wat pikken kinderen op die nog in de buik zitten?

 • De eerste woordjes – H
 • De zinsstructuur van taal – T
 • Het ritme van de taal – F
 1. Welke taalkundige schreef de allereerste grammatica, van het Sanskriet?
 • Panini – I
 • Sapir – E
 • Patanjali – A
 1. Welk cognitief voordeel hebben tweetalige kinderen?
 • Ze kunnen sneller een woord uit hun geheugen halen – D
 • Ze kunnen irrelevante informatie negeren – J
 • Ze kunnen beter woordjes onthouden – A
 1. Emigranten stappen soms over op de dominante taal van het land waar ze gaan wonen en ‘verliezen’ hun moedertaal. Wat zijn de eerste tekenen van taalverlies bij emigranten?
 • Ze gebruiken een andere woordvolgorde: omdat ik was ziek – L
 • Ze gaan woorden anders vervoegen: ik helpte mijn broer – K
 • Ze kunnen niet meer op een woord komen – N
 1. Valse vrienden zijn woorden die in meerdere talen bestaan, maar in die talen een andere betekenis hebben. Welke woorden zijn valse vrienden in het Nederlands en Engels?
 • Room en rug – E
 • Boost en bug – O
 • Boom en mus – I
 1. Wie was Nim Chimpsky?
 • Een beroemde taalkundige die stelde dat taal deels aangeboren is – H
 • Een aap die gebarentaal leerde en zinnen produceerde als ‘geef sinaasappel mij’ – K
 • Een papegaai die bijzinnen kon produceren – B
 1. Welk woord gebruikt de elite níet?
 • Toilet – E
 • Taartje – L
 • Famille – A
 1. In Nederland leven ongeveer 35.000 mensen die doofblind zijn. Hoe kunnen zij communiceren?
 • In Nederlandse Gebarentaal – N
 • Via vierhandengebaren- R
 • Alleen via schrift – S
 1. Wat is het oudste Nederlandse zinnetje?
 • Hebban olla vogala nestas hagunnan – E
 • Maltho: thi afrio, leto – S
 • Willem die Madocke maecte – T
 1. Ons Latijnse alfabet gaat terug op het Fenicisch, waarin klanken werden weergegeven als afbeelding. Welke afbeelding ligt ten grondslag aan de letter A?
 • Een tipi – N
 • Een omgekeerde ossenkop – T
 • Een piramide – D

De nieuwe taalcanon bestellen?

Volg deze link