POWEZIE – onderzoeksgroep aan de UGent

Bericht Universiteit Gent

De faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent) heeft vorige week het besluit genomen een universitaire onderzoeksgroep op te richten met aandacht voor de studie van poëzie. Het academisch expertisecentrum POWEZIE legt zich toe op het wetenschappelijke onderzoek naar en het gesprek over poëzie in transnationaal, transhistorisch en multidisciplinair perspectief. Een van de doelstellingen is onderzoekers verbonden aan de faculteit, met expertise op het gebied van poëzieonderzoek, samen te brengen en een platform te bieden. Naast academici werkzaam in verschillende taalafdelingen participeren onderzoekers verbonden aan universiteiten in binnen- en buitenland in het samenwerkingsverband.

Op het gebied van de neerlandistiek wordt in het voorjaar een nieuwe editie gepresenteerd van het jaarlijkse colloquium van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Poëziecentrum en Universiteit Gent. Sinds 2010 wordt afwisselend in de KANTL en het Poëziecentrum een minisymposium op het getouw gezet waarin aspecten van de poëzie aan bod komen. Voortaan participeert POWEZIE namens de Universiteit Gent in de organisatie. In samenwerking met de KU Leuven is het centrale thema rouwpoëzie. Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt.

De eerste academische bijeenkomst had deze week plaats. In samenwerking met TRACE en het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (UGent), gefinancierd door CLIV (alliantieonderzoeksgroep VUB-UGent) en de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (UGent), is op de zolderverdieping van Poëziecentrum een gesprek georganiseerd tussen Miriam Van hee en haar vertalers in Frans (Philippe Noble) en Afrikaans (Daniel Hugo, vertaler op campus). Vertalerspoëtica en specifieke vertaalmoeilijkheden, met betrekking tot De bramenpluk (2002), waren het onderwerp van een geanimeerde en tekstgerichte discussie tussen vertalers en dichter, zelf ook vertaalster uit het Russisch.

Wie belangstelling heeft voor de activiteiten van POWEZIE kan zich aanmelden en wordt in het ledenbestand opgenomen (Carl.DeStrycker@UGent.be en Yves.TSjoen@UGent.be). Halfjaarlijks publiceert POWEZIE een nieuwsbrief.