Opgericht: Raad voor de Neerlandistiek

De neerlandistiek is een bloeiende wetenschappelijke discipline met veel en divers onderzoek, dat zowel wetenschappelijke kwaliteit als maatschappelijke impact heeft. Maar juist door die diversiteit ontbreekt het de neerlandistiek aan een landelijke vertegenwoordiging en een zichtbare eenheid.

Toch heeft die neerlandistische eenheid wel degelijk een legitimering, niet alleen in de inhoudelijke constatering dat het object van onderzoek de Nederlandse taal en literatuur betreft, maar ook en vooral in het schoolvak Nederlands en de universitaire studies. Beide hebben echter behoefte aan een duidelijke inhoudelijke en landelijke vertegenwoordiging van die eenheid, evenals aan een overlegorgaan.

Vanuit deze behoefte is de Raad voor Neerlandistiek opgericht. De raad vertegenwoordigt in eerste instantie de universitaire neerlandistiek, maar meer in zijn algemeenheid de hele neerlandistiek. De raad biedt de mogelijkheid voor neerlandici om in een landelijk samenwerkingsverband om met elkaar te kunnen spreken over de toekomst van ons onderzoek en onderwijs. Hoe ziet de neerlandistiek van de 21ste eeuw eruit? Hoe kun je in een brede bachelor voldoende neerlandistische inhoud krijgen? Wat is de canon van de neerlandistiek? Hoe vergroten we de diversiteit en de hoeveelheid studenten in de universitaire opleidingen neerlandistiek? Wat is het nut en de noodzaak van het publiceren in het Nederlands of het Engels over de neerlandistiek? Zie dit document voor een eerste analyse van de meest dringende agendapunten.

Om de doelstellingen vorm te geven zal de Raad allerlei activiteiten ontplooien, allereerst een jaarlijkse landelijke neerlandistiekvergadering over onderwijs en onderzoek. De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 1 februari 2019, in Utrecht.

De raad bestaat momenteel uit:

  • prof.dr. Hans Bennis (Nederlandse Taalunie)
  • prof.dr. Peter-Arno Coppen (Meesterschapsteams Nederlands)
  • prof.dr. Yra van Dijk (Universiteit Leiden)
  • prof.dr. Paula Fikkert (Radboud Universiteit)
  • prof.dr. Kees de Glopper (Rijksuniversiteit Groningen)
  • prof.dr. Johan Koppenol (VU)
  • prof.dr. Marc van Oostendorp (Neerlandistiek)
  • prof.dr. Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam)
  • prof.dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht)
  • prof.dr. Els Stronks (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek)

Meer informatie is te vinden op: RaadvoordeNeerlandistiek.nl