laster / smaad

Verwarwoordenboek Vervolg (94)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

laster / smaad

De woorden verschillen in betekenis.

laster              iemand moedwillig beschuldigen van een onwaar feit

Deze verkiezingscampagne is een lastercampage! Men strooit verhaaltjes over mij rond waarvan al bewezen is dat ze niet kunnen kloppen.

smaad             iemand moedwillig beschuldigen van iets waarvoor geen bewijs kan worden geleverd

Na ‘onthullingen over zijn nachtleven’ liet de burgemeester via een woordvoerder weten dat hij een smaadproces overwoog.

Er zijn drie manieren om personen aan te tasten in hun eer, goede naam of aanzien: belediging, smaad en laster. Onder belediging valt elke kwetsende opmerking, maar je kunt nog verder gaan met smaad en laster. Laster is erger dan smaad. Je weet dat het niet waar is wat je zegt, maar je uit wel de beschuldiging. Het verschil is ook zichtbaar in de maximale gevangenisstraf voor deze vergrijpen: twee jaar bij laster en één jaar bij smaad. Maar lang niet altijd komt het zover. Want als een lasteraar kan aantonen dat hij niet wist dat het feit onwaar is, is hij geen lasteraar. En iemand die beschuldigd wordt van smaad kan onder die beschuldiging uitkomen door aan te tonen dat hij te goeder trouw is en dat het om een algemeen belang gaat.