Lezingen Daniel Dennett online

Deze week hield de beroemde Amerikaanse filosoof Daniel Dennett twee lezingen in Nijmegen: een over ‘Autonomy and Consciousness’ en een over ‘The Role of Language in Human Consciousness’. Video’s van beide lezingen staat nu online op de website van het Max Planck Instituut.