Enquête over schrijftoetsen in het onderwijs Nederlands

Door Uriël Schuurs
toetsdeskundige Nederlands bij Cito

Sinds deze week staat er een enquête online over schrijftoetsen in het onderwijs Nederlands. Met deze enquête willen we peilen welk belang docenten hechten aan verschillende soorten toetsen op het gebied van Nederlandse schrijfvaardigheid.
Deze enquête is hier bereikbaar.

Wilt u als docent zo vriendelijk zijn de enquête in te vullen? Dit kan tot 16 november 2018.

Op verzoek zal een samenvatting van de resultaten aan de respondenten worden toegestuurd, u kunt dit desgewenst aangeven in de enquête. Ook is het de bedoeling om op basis van de resultaten een artikel te schrijven dat aan Levende Talen Magazine wordt aangeboden.