3 november 2018, Franeker: Dach fan ut Stadsfrys

Een van de talen van Fryslân is het ‘Stadsfrys’, dat – met kleine onderlinge verschillen – wordt gesproken in de steden Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Stavoren. Hoe mooi het Stadsfrys ook is, de taal staat onder druk. Er zijn echter nog genoeg mogelijkheden om nieuwe Schwung in het Stadsfrys te krijgen. Om die mogelijkheden te verkennen, over de taal te leren én om de schouders onder het Stadsfrys te zetten, wordt de “Dach fan ut Stadsfrys” georganiseerd, op zaterdag 3 november in Franeker.

De Dach zal bestaan uit drie delen: ’s ochtends is, in het stadhuis, een symposium voor ambtenaren en taalprofessionals/taalwetenschappers, waarbij het de bedoeling is dat beide groepen elkaar voeren: ambtenaren krijgen informatie over de taal in ‘hun’ stad en de mogelijkheden om die te bevorderen, wetenschappers krijgen contacten om bijvoorbeeld veldonderzoek mee op te kunnen zetten. Na een tussenprogramma waarbij, na een lunchbuffet, met een Stadsfrise gids een korte stadswandeling door het mooie Franeker kan worden gemaakt, is dan ’s middags in de Martinikerk het publieksdeel: een indoor minifestival voor het Stadsfrys. Daar zal het bredere publiek op speelse wijze het Stadsfrys kunnen ‘vieren’. Met o.a. muziek, voordrachten, gesprekjes, taalspelletjes en de aanbieding van het nieuwe boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys aan Commissaris van de Koning Arno Brok, wordt het een vrolijke middag.

De Dach fan ut Stadsfrys wordt door veel partijen gedragen (zie het programma) en is dan ook vrij ambitieus in z’n opzet: nog niet eerder werd het Stadsfrys op deze schaal onder de aandacht gebracht van zowel publiek als experts. Hoeplijk is de Dach dan ook een nieuwe duw in de rug voor het Stadsfrys – want een beetje hulp kan het wel gebruiken.

In de bijlage vindt u het programma, dat geheel gratis is. U kunt uiteraard ook alleen het ochtendsymposium bezoeken; wel verzoeken we u om u voor het symposium / de lunch niet later dan 19 oktober aan te melden, via info@taalburopopkema.nl. Mocht u verder nog vragen hebben, dan beantwoorden we die natuurlijk graag. We rekenen op een grote opkomst, zowel ’s ochtends als ’s middags!

Organisatie

Anne Tjerk Popkema, Peter van der Meer en Pieter Duijff

Programma

Datum: zaterdag 3 november
Locatie: Franeker (stadhuis en Martinikerk)
Initiatief en coördinatie: Anne Popkema, Taalburo Popkema, info@taalburopopkema.nl
Partners: Fryske Akademy, Leeuwarder Courant, Nederlandse Taalunie, RuG (Minorities & Multilingualism / Frysk), gemeente Waadhoeke, Provincie Fryslân, KH2018/Lân fan Taal, Stichting Trezoor Franeker, Vrienden van de Stad Franeker, Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers.

 

Symposium (stadhuis Franeker)
10.00 Inloop met koffie
10.15 Opening dagvoorzitter
10.20 Woord van wolkom (wethouder Dijkstra van gemeente Waadhoeke)
10.30 Geschiedenis Stadsfrys (prof. dr. Arjen Versloot, UvA)
10.50 Actuele stand van zaken Stads (dr. Reitze Jonkman, NHL Stenden Hogeschool)
11.10 Pauze
11.30 Stadsfrys bij de jeugd (drs. Pieter Duijff, FA)
11.50 Stadsfrys op social media (drs. Lysbeth Jongbloed, FA)
12.10 Discussie

Tussenprogramma
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.00 Stadswandeling

Publieksdeel
Het publieksdeel begint om 14.00 uur in de Martinikerk en duurt tot ong. 17.00 uur. Het krijgt het karakter van een indoor minifestival. Uw gastheer is Asing Walthaus (Leeuwarder Courant), die rondgaat over het ‘festivalterrein’ en links en rechts Stadsfrise acts aankondigt of korte gesprekjes voert met de gasten en het publiek. In de loop van de middag komen in iedere geval aan bod: wethouder Dijkstra over het Stadsfrys in de nieuwe gemeente Waadhoeke, een Stadsfrise quiz, Lysbeth Jongbloed-Faber (Fryske Akademy) over Stadsfrys en social media, het taalspel Stimmen fan Fryslân (Rijksuniversiteit Groningen), bekendmaking van de winnaar van de Stadsfrise vertaalwedstrijd (LC van 18 mei 2018), een Stadsfrys sprookje, en de aanbieding van het eerste exemplaar van Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys aan CvdK Arno Brok, die de Dach afn ut Stadsfrys een zeer warm hart toedraagt. Geregeld zal het duo Bauke van der Woude & Campbell Forbes enkele Stadsfrise liederen ten gehore brengen.

Informatie boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys

Titel: Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys
Specificaties: 220 pagina’s, hardcover, full colour geïllustreerd, met leeslint en kapitaalband
Winkelprijs: €25
Korte omschrijving: De 50 mooiste sprookjes van de gebroeders Grimm zijn door een groot team van lokale kenners van de stadstalen vertaald in het Stadsfrys: zeven sprookjes voor ieder van de zeven Stadsfriese talen. Omdat 7×7=49 blijft er eentje over: het 50ste komt van de winnaar van de Stadsfriese vertaalprijsvraag die samen met de Leeuwarder Courant werd opgezet (LC, Freed, 18 mei 2018). Dit is het eerste boek waarin op deze schaal Stadsfrys wordt geschreven. Het is erg geschikt om voor te lezen aan kinderen of om zelf in te neuzen, en dus een echt gebruiksboek. Maar tegelijk is het een staalkaart van en een prachtig monument voor het Stadsfrys.