20 december 2018, Antwerpen: Studiemiddag ‘Jhesus collacien’ en afscheid professor Thom Mertens

De Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en het Ruusbroecgenootschap  hebben het genoegen u op 20 december 2018 uit te nodigen voor de feestelijke viering ter gelegenheid van het emeritaat van professor Thom Mertens.

Ter ere van Thom Mertens verzorgt het Ruusbroecgenootschap voor de vakgenoten een studiemiddag over Jhesus collacien: Een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiarissen.

De studiemiddag vindt plaats van 13.00 tot 15.30 uur in lokaal D.014 van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Grote Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen. Sprekers zijn Sabrina Corbellini, Veerle Fraeters, Koen Goudriaan, Wim Hüsken en Thom Mertens. 

De feestelijke viering start om 16 uur in het Hof van Liere, Frederik de Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Omstreeks 17.30 uur heffen we samen met Thom het glas.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 1 december 2018 via het inschrijfformulier. (Het aantal plaatsen is beperkt. Om zeker te zijn van een plaats raden we u aan snel in te schrijven.)