Vacature AIO / PhD-student Middelnederlandse literatuur

In het kader van het NWO Vrije Competitie project `The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca 1200 – ca 1500)´ is aan de Universiteit Utrecht plaats voor een Assistent-In-Opleiding (AIO) oftewel PhD-student Middelnederlandse literatuur.

Onderzoeksprogramma

Dit project richt zich op het meertalige karakter van de literaire cultuur van middeleeuws Vlaanderen. Het zoekt antwoord op de vraag hoe Nederlandse, Franse en Latijnse eentalige en meertalige teksten in deze regio functioneerden en interacteerden tussen ca. 1200 en ca. 1500. Het project is georganiseerd in drie deelprojecten. Twee Postdocs richten zich op de Franse, Nederlandse en Latijnse teksten en handschriften die in Vlaanderen werden geschreven, geproduceerd en gerecipieerd. Het derde deelproject, uitgevoerd door de AIO die we nu zoeken, onderzoekt meertalige teksten en codices waarin Nederlands voorkomt. Klik hier voor het volledige onderzoeksprogramma (.pdf).

Doel en taakbeschrijving

De AIO die het deelproject ´The Literary Dynamics of Medieval Flanders: Dutch Texts in Multilingual Contexts´ uitvoert, bestudeert de literaire dynamiek die het gevolg is van de interactie tussen Middelnederlands en andere talen in drie meertalige contexten. Het betreft: (1) Vlaamse teksten waarin Middelnederlands gecombineerd wordt met Frans en/of Latijn; (2) Vlaamse meerteksthandschriften die naast Middelnederlands ook Frans en/of Latijn bevatten; (3) Boekenlijsten uit middeleeuws Vlaanderen waarin Nederlandstalige titels voorkomen naast vermeldingen van teksten in andere talen. Van de AIO wordt verwacht:

 • dat hij /zij een proefschrift schrijft;
 • twee congreslezingen houdt en omwerkt tot artikelen;
 • meewerkt aan het afsluitende congres van het project;
 • bijdraagt aan de totstandkoming van de tentoonstelling die aan het project verbonden is.

Profiel

Wij zoeken een promovendus die graag historisch-letterkundig onderzoek verricht naar middeleeuwse teksten en codices. De kandidaat dient:

 • expertise te hebben in de middeleeuwse talen, in het bijzonder in het Middelnederlands;
 • expertise te hebben in het analyseren van middeleeuwse teksten;
 • goed te kunnen samenwerken in een projectgroep;
 • een uitstekende beheersing te hebben van het hedendaagse Nederlands en Engels
 • uitstekende onderzoeks- en schrijfkwaliteiten te hebben.

Het strekt tot aanbeveling als de kandidaat beschikt over kennis op het terrein van de codicologie en de paleografie.

Aanbod

Wij bieden een aanstelling van 1,0 fte voor de duur van 18 maanden, start uiterlijk per 1 december 2018 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens maximaal 2,5 jaar (1,0 fte). Je salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.266,- bruto per maand en loopt op tot € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime dienstverband.

Je mag rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Verder bieden wij goede pensioenvoorzieningen, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden. Kijk verder voor meer informatie Werken bij de Universiteit Utrecht.

Verder word je in de gelegenheid gesteld om je binnen de stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving van onderzoeksinstituut Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je kunt onder meer deelnemen aan colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn mogelijkheden voor congresbezoek. Het ICON is een breed onderzoeksinstituut, georganiseerd in verschillende onderzoeksgroepen: Middeleeuwse cultuur, Vroegmoderne literatuur, Moderne en hedendaagse literatuur, Genderstudies, Media en performance Studies en Muziekwetenschap.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Additionele informatie

Neem voor nadere inlichtingen contact op met prof. dr. Bart Besamusca of prof. dr. Remco Sleiderink. Voor algemene informatie over de AIO-positie kan contact worden opgenomen met de onderzoekcoördinator van ICON Hanneke Jansen.

Solliciteren

Een sollicitatie dient te bestaan uit:

 1. Een motivatiebrief
 2. Een curriculum vitae
 3. Naam en e-mailadres van ten minste 1 referent
 4. Ten minste 1 voorbeeld van geschreven werk
 5. Een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten op bachelor en master niveau

Geinteresseerd? Reageer dan vóór 8 oktober 2018 via de sollicitatieknop van de Universiteit Utrecht. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 oktober 2018.