Uitnodiging Tweede Indische Letteren-lezing

Op vrijdag 28 september 2018 zal de Tweede Indische Letteren-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Remco Raben, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, onder de titel: Indische letteren in de branding. De dekolonisatie in de Nederlandse cultuur.

De naoorlogse Indische letteren worden vaak gezien als een voortzetting van de kolonie met literaire middelen. De nadruk in de verhalen en romans ligt op terugkijken, op de schone herinnering en de pijn van het afscheid. De postkoloniale roman is de koloniale roman in de verleden tijd geschreven. Voer voor nostalgici en een gemakkelijke prooi voor postkoloniale kritiek.  Uiteraard is dit beeld te eenvoudig, maar de vraag hoe de dekolonisatie vorm kreeg in de letteren is er niet minder belangrijk om. Ze dwingt ons na te denken over de koloniale en postkoloniale cultuur van Nederland, literaire tradities, de intellectuele omgang met de prille postkoloniale wereld, en over de manier waarop wij naar de Indische letteren kijken. Een zwerftocht door de koloniale, postkoloniale en antikoloniale letteren tussen Indonesië en Nederland vanaf, grofweg, de jaren vijftig.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De lezing vindt plaats om 16.15 uur, in zaal 019 van het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden. Aansluitend wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient tijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar secr.indischeletteren@gmail.com.