Opheffing scriptiearchief opleiding Nederlands Leiden

Door Wim van Anrooij

De opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden beschikt over een scriptiearchief (ca. 1970-heden) dat wegens verhuizing naar een kleinere ruimte binnenkort grotendeels zal worden opgeheven. Alleen scripties van de achterliggende zeven jaar worden bewaard. Leidse alumni van onze opleiding die er prijs op stellen hun scriptie in hun bezit te krijgen kunnen vóór eind oktober 2018 een e-mailbericht sturen aan Ton Harmsen. In dat bericht dienen zij aan te geven of ze hun scriptie toegestuurd willen krijgen (de verzendkosten bedragen € 12,50) of dat ze hem op komen halen (na afspraak). Dit laatste dient te geschieden vóór eind 2018.