Gedicht: Jan Meulenbelt • De bleke man

De bleke man

Ik ben een bleke man met bril,
Die nog met alles moet beginnen.
Al ben ik van gezonde zinnen,
Mijn vrouw kus ik te kalm, te stil.
Al heb ik geest, ‘k kan niets verzinnen,
’t Vers dat ik schrijf komt niet van binnen.
Ik ben een bleke man met bril.
Soms weet men mij voor iets te winnen,
Soms weet ik wat men van mij wil:
Maar juist als ‘k van emotie tril,
Iets wonderschoons zal gaan beminnen,
Schiet mij weer wat ik ben te binnen.
Ik ben een bleke man met bril.

Jan Meulenbelt (1921-2011)
uit: Plattegrond (1950)

———————————–