Gedicht: Bertus Aafjes • Het bezoek

Het bezoek

Ik liep mij te verlopen.
Geminacht door de straten
kwam ik tot voor jouw deur.

De deur ging toe en open;
– de trap, de tred, jouw kamer
nu liggen wit en roze
twee hemden naast elkander.

Ik huiver onomwonden
omdat ik nu verander
tegen dit korenblonde.

Bertus Aafjes (1914-1993)
uit: Het gevecht met de muze (1940)

———————————–