De medioneerlandistiek 30 jaar geleden

Door Remco Sleiderink

Dit weekend is het precies dertig jaar geleden dat op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (toen nog UFSIA) een symposium werd georganiseerd met als titel ‘Stand en toekomst van de studie van de Middelnederlandse letterkunde’ (22-24 september 1988). In een artikel uit 2000 (in Verzoenende veelzijdigheid. Huldealbum opgedragen aan prof. H. Van Gorp) wijst Jef Janssens op het belang van dat congres:

We waren er met een 90-tal geestesgenoten samen, in hoofdzaak afkomstig uit Nederland, waar het vak een explosieve vooruitgang kende als gevolg van een nieuwe onderzoekspolitiek. In de lezingen en discussies vielen een aantal tendenzen waar te nemen, die voor de volgende jaren toonaangevend zouden zijn. (p. 112)

Niet iedereen mocht overigens aan het hele programma deelnemen. Omdat de initiatiefnemers – W.P. Gerritsen, Jef Janssens, Frits van Oostrom en Frank Willaert – mikten op intense discussie, waren de eerste twee dagen voorbehouden aan onderzoekers met een doctorstitel (dat waren er zo’n veertig). Jonge onderzoekers en de overige geïnteresseerden waren enkel welkom op de derde dag van het symposium: maar liefst 27 doctorandi presenteerden toen hun lopend onderzoek op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde en Frits van Oostrom verzorgde een slotlezing waarbij hij inging op de recente ontwikkelingen en de explosieve groei van het vak. De lezingen van de doctores en de slotlezing werden een jaar later uitgegeven in een bundel bij Uitgeverij Verloren en is nog leverbaar.

Bovenstaande foto moet op de eerste of tweede dag van het symposium zijn genomen en kwam weer naar boven tijdens de Eerste dag van de Medioneerlandistiek (Universiteit Antwerpen, 14 oktober 2011). Op de foto staan onder anderen de vier jonge promovendi die verslag deden van de discussies – Carine Lingier (24), Dieuwke van der Poel (4), Margreet Rierink (28) en Veerle Uyttersprot (5) – en verder heel wat van de deelnemers met doctorstitel. Zelf herkende ik Guido de Baere (10), Evert van den Berg (13), Bart Besamusca (16), Fons van Buuren (9), Hans van Dijk (20), Jan Goossens (14), Orlanda Lie (7), Thom Mertens (1), Paul Mommaers (22), Frits van Oostrom (8), Norbert de Paepe (26), Herman Pleij (29), Joris Reynaert (18), Paul Wackers (3), Frank Willaert (6) en Johan Winkelman (17).

Frank Willaert hielp me vervolgens met het identificeren van Maaike Mulder (2), Pieter Obbema (11), Gerrit Zieleman (12), Gilbert De Smet (15), L. Peeters (19), Bob W. Th. Duijvestijn (21), Amand Berteloot (23), Baukje Finet-Van der Schaaf (25) en Willy Pijnenburg (27).

Een scherpere foto vind je op de Facebookpagina van Oude Nederlandse letterkunde- UAntwerpen.