Nederlands in beweging. Een internationale toekomst voor de neerlandistiek

(Persbericht IVN)

Doemdenken over de Nederlandse taal en studie is niet nodig. Eind deze maand wordt deze stelling bewezen in Leuven. Hier komen ruim 300 internationale docenten Neerlandistiek uit circa veertig landen bij elkaar om over de Nederlandse taal en literatuur te praten.

Van 27 tot en met 31 augustus vindt voor de twintigste keer het Colloquium Neerlandicum plaats. Dit internationale congres wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) in samenwerking met de KU Leuven, die deze editie de locatie biedt. Het thema is ‘Nederlands in beweging’, met de blik gericht op de toekomst van het vakgebied. Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld? Op deze en andere vragen wordt in bijna 150 lezingen, panelgesprekken en posterpresentaties gereflecteerd.

Het Colloquium Neerlandicum vindt elke drie jaar plaats en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nederlandse Taalunie. De IVN bedient met haar leden wereldwijd 13.000 studenten Nederlands. Deze studenten studeren Nederlands omdat dit een baangarantie biedt, zoals in Polen. Anderen willen de originele bronteksten over bijvoorbeeld Rembrandt kunnen lezen en begrijpen. Weer anderen vinden een baan als vertaler of zijn werkzaam bij buitenlandse vestigingen van internationale bedrijven met een hoofdkantoor in Amsterdam of Brussel. Ook de toeristische industrie biedt in veel landen werkgelegenheid. Nederlands wordt internationaal zeer gewaardeerd.

Thema

Hoe bedrijf je neerlandistiek in een geglobaliseerde wereld die tegelijkertijd hangt aan vertrouwde nationale verhalen en symbolen? Hoe houden we de idee van Bildung die de neerlandistiek kenmerkt overeind in een academisch klimaat dat steeds meer door het marktprincipe wordt gedicteerd? Wat is onze positie in een digitaliserende wereld waarin vertaling en meertaligheid een steeds grotere rol spelen en het Nederlands bij uitstek in beweging lijkt, ook al omdat zich tal van nieuwe tekstgenres en multimediale tekstvormen ontwikkelen? Vanuit de taalkunde, letterkunde, cultuurwetenschap, didactiek, (inter)culturele communicatie en vertaalwetenschap worden tijdens het congres antwoorden op deze vragen gepresenteerd.

Openingszitting

Op de openingszitting op maandag 27 augustus zullen spreken:
– prof. dr. Luc Sels, rector KU Leuven
– dr. Henriëtte Louwerse, bestuursvoorzitter IVN
– Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering
– Ingrid van Engelshoven, minister van OC en W (videoboodschap)
– Geert Bourgeois, Vlaams minister-president (videoboodschap)
– Annelies Verbeke, auteur van o.a. Dertig dagen en Halleluja
– Typex, graphic novelist van Rembrandt

Het volledige programma vindt u hier.

Zie onze website voor meer informatie over het colloquium.