Gedicht: Lode Krinkels • Sonnet

Lode Krinkels was toneelcriticus en journalist. Het internet laat weinig over hem los, maar hij schreef Een bundeltje oorlogsliederen na de inval van het Duitse leger in België, begin augustus 1914.

Sonnet

Gij, duitsche praalhans, schoftige Imperator,
Wat schuilt gij achter benden moordenaren,
Op welker daden huivrend volkren staren…
Gij, van die roovers waardige dictator!

Gij stelt u aan als aartscivilisator,
Met mitrailleusen, bommen en kanonnen!
Gij meent de wereld lang reeds overwonnen
En kraait uw roem bereids, als triomphator!…

Gij bazelt: Gott mit uns! trotsch en verwegen!
En ’t bloed van kindren zijpelt van uw degen!
De helsche satan schenk’ u zijnen zegen!…

Wij houden aan den heilgen vrede!… God,
Dien gij verhoont met overmoed’gen spot,
Brenge u ten val! Stik in uw bloed en rot…

Lode Krinkels (1868-1921)
uit: Een bundeltje oorlogsliederen (1914)

———————————–