Gedicht: Gerrit Achterberg • Herboren

Herboren

Ik ben geheel terug gekeerd.
Mijn lijf is nergens bezig.
Ik ben een open morgen.
Zoo lig ik bij het klokgetik
koel in ’t heelal.
Zooals een leven, pasgeboren,
uitligt. Alleen het uur
deelt bloed en adem mede aan het staren
naar oogen, die nog sterren waren
in een vorig uur.

Gerrit Achterberg (1905-1962)
uit: Afvaart (1931)

———————————–