Gedicht: Clara Eggink • Voorgevoel

Voorgevoel

Als jij er niet meer wezen zal
Zullen mijn handen roerloos rusten
En voor mij liggen, slap en smal,
Ontzet, ontdaan van alle lusten,
Daar jij er niet meer wezen zal.

Als jij er niet meer wezen zal
Zullen mijn ogen stuurloos staren
En doven in der leden val
Ternauwernood een beeld bewaren,
Daar jij er niet meer wezen zal.

Als jij er niet meer wezen zal…
De trage gang zal mij weer vangen
Der dagen, zonder nut en tal,
En niets en niets om te verlangen,
D aar jij er niet meer wezen zal.

Clara Eggink (1906-1991)
uit: Het schiereiland (1938)

———————————–