veranderen / wijzigen          

Verwarwoordenboek Vervolg (78)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

veranderen / wijzigen          

De woorden verschillen niet in betekenis, maar er is soms een licht stijlverschil.

veranderen                anders maken, anders worden, overgaan op iets anders

Hij heeft zijn hele tuin veranderd.

Plotseling veranderde de prinses in een heks.

Ik ben van mening veranderd.

wijzigen                      veranderen; vaak meer formeel

De dienstregeling is gewijzigd.

De woorden betekenen hetzelfde. In veel gevallen kan ook in een meer formele mededeling veranderen gebruikt worden: De dienstregeling is veranderd. Wel klinkt wijzigen heel vreemd in minder formeel taalgebruik. We zeggen niet:

Hij heeft zijn hele tuin gewijzigd.

Plotseling wijzigde de prinses in een heks.

Ik ben van mening gewijzigd.

Het woord wijzigen kan met en zonder zich worden gebruikt. Met zich wordt eerder opgeroepen dat de verandering spontaan plaatsvindt of dat de oorzaak er niet toe doet. Woordenboeken geven dan als voorbeeld:

De loop van de rivier heeft zich hier gewijzigd. (oorzaak onbekend)

De loop van de rivier is hier gewijzigd. (door het plan ‘meer ruimte voor water’)