Vacature: Universitair Hoofddocent Nederlandse Taal- en Letterkunde, Lublin

De Decaan van de Faculteit Humane Wetenschappen
der Johannes John Paulus II Katholieke Universiteit van Lublin
schrijft een sollicitatieronde uit voor de functie van
ADJUNCT (UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT)
Bij de Leerstoel voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(moederschapsvervanging voor het academiejaar 2018/19)
(website)

De sollicitatie staat open voor personen die voldoen aan de vereisten van art. 109 van de Wet van 27.07.2005 Wet op het hoger onderwijs (Staatsblad 2012, post 572, met latere wijzigingen) der Republiek Polen en die voorts voldoen aan de volgende geschiktheidscriteria:

  • een habilitatie voor de humane wetenschappen op het vakgebied van literatuurwetenschap, taalwetenschap of culturele studies, of een gelijkwaardige academische graad behaald in het buitenland,
  • aantoonbare, zeer goede kennis van de Nederlandse taal (niet-moedertaalsprekers: bezit certificaat PAT of EDUP van het CNaVT),
  • aantoonbare wetenschappelijke prestaties op het gebied van de Nederlandse filologie,
  • goede kennis van het Engels of een andere vreemde taal.

Vereiste documenten:

  1. een sollicitatiebrief gericht aan de Rector van de Katholieke Universiteit van Lublin (in het Engels, bij voorkeur met Poolse vertaling),
  2. een c.v.,
  3. persoonlijke vragenlijst (wordt op verzoek opgestuurd, in het Pools – contact: wilken.engelbrecht@kul.pl),
  4. een kopie van de bul van gehabiliteerd doctor, dan wel gelijkwaardige in het buitenland behaalde graad
  5. informatie over wetenschappelijke prestaties, samen met een publicatielijst;
  6. een verklaring dat de KUL de primaire werkplek zal zijn in geval van positief resultaat.

Documenten moeten worden ingediend bij Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polen, uiterlijk 31 augustus 2018.

De beslissing wordt genomen uiterlijk 12 september 2018.
Begin van het werk op 1 oktober 2018.
De katholieke Universiteit van Lublin biedt geen huisvesting.

Het volgende zou in het Pools bij de sollicitatie moeten worden vermeld:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

(Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens in mijn sollicitatie t.b.v. de verwerking in de sollicitatieprocedure (in overeenstemming met de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Staatsblad nr. 133, item 883 met latere wijzigingen).

Lublin, 23 juli 2018