P.A. Tielestichting Scriptieprijs 2018

In 2018 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en  lezingen  en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2018
De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2017 1 september 2018. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking.

Jury
De jury voor de scriptieprijs bestaat uit drs. Fleur Praal, promovenda Book & Digital Media Studies, Universiteit Leiden , dr. Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer en drs. Daphne Wouts, medewerker en promovenda aan de Universiteit Leiden.

Prijs en publicatie

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting – gesponsord door de Nederlandse Taalunie – een prijs van € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal   € 1.000, – voor de gemaakte kosten beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is

1 oktober 2018.

Inlichtingen en inzending

Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Eline Gielen, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, e-mail: info@tiele-stichting.nl, website: www.tiele-stichting.nl.

De scriptie dient als een PDF- of Word-document via email gezonden te worden aan  info@tiele-stichting.nl. Bij ontvangst wordt een bevestiging gestuurd.

De Dr. P.A. Tiele-Stichting – opgericht in 1953 en vernoemd naar de vermaarde bibliograaf en bibliothecaris dr. P.A. Tiele (1834-1889) – heeft sinds 2003 de vorm van een samenwerkingsverband voor boekwetenschap waarin vrijwel alle wetenschappelijke en marktgelieerde organisaties en instellingen op dit terrein zijn vertegenwoordigd.