Showquiz: Hoe zagen die neerlandici er eigenlijk uit?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Op mijn oproep voor foto’s van Karel Reijnders kreeg ik verschillende suggesties, ook via mail (dank Jos Joosten en Renaat Gaspar!) Twee mooie foto’s van Reijnders, weliswaar zonder de karakteristieke spierwitte haren die hij op latere leeftijd had, maar heel fraai. Ook de beeltenis van Jacobus Heinsius is aan de vergetelheid ontrukt (foto rechts).

Blijft nog over Dirk (D.C.) Tinbergen. Het kan toch niet zo zijn dat op het hele wereldwijde web geen plaatje van hem te vinden is, of dat zijn foto nergens in een publicatie, of anders in een plakboek van andere neerlandici stof ligt te vergaren? Wie spoort hem op?

Voor de komende week heb ik van alle neerlandici afbeeldingen, behalve van… Wim Ornée! Wim Ornée? Hoe is dat nu mogelijk? Ook van hem heb ik nog college gehad, en hij was een geliefd en gerespecteerd neerlandicus. En dan zit zijn zoon Gijs ook nog in de neerlandistiek. Die lijkt wel een beetje op hem, maar we willen natuurlijk zijn karakteristieke voorkomen zelf op de gevoelige plaat vastgelegd zien. Dus wie kent een afbeelding van Wim Ornée?

En dan, ten slotte, de opgave van deze week. Omdat het toch een lang weekend is, doen we een dubbelopgave, in de vorm van twee vrouwenportretten. De vraag is: wie zijn dit?