RUG taalonderzoekers met game naar NEMO Science Museum. 30 april-13 mei 2018

(Persbericht Rijksuniversiteit Groningen)

Taalwetenschapper Bart Hollebrandse (Center for Language and Cognition Groningen, RUG) is met een team van bachelor-, research master- en Honors-studenten twee weken aan het werk in NEMO, het science museum in Amsterdam. NEMO-bezoekers vanaf 3 jaar doen mee als proefpersoon in een taalontwikkelingsstudie. In de eerste 5 dagen hebben al 250 kinderen meegedaan.

Het onderzoeksthema is recursie in taal. Recursie is een zichzelf herhalend patroon. Het NEMO-onderzoek kijkt naar recursieve patronen zoals “Het is de pet van de moeder van het vriendje van Noa” waarin drie keer een zinsdeel met “van” herhaald wordt en vergelijkt die met zo’n zelfde patroon in “Het is Noa’s vriendje’s moeders tas”. Wanneer verwerft een kind deze recursieve herhalingsregel met twee niveaus, en wanneer met drie niveaus? Is een zin met drie keer `”van” net zo makkelijk als een zin met drie keer “-s”?

Wat doen de proefpersonen? Ze spelen een game op een tablet waarbij ze objecten (pet, tas) naar de juiste persoon moeten slepen. Games bieden taalkundig onderzoekers een nieuwe manier van dataverzameling en zijn daarnaast heel aantrekkelijk voor kinderen. De recursie game is afgelopen jaar ontworpen door Hollebrandse en een team van game design-stagiairs van het het Alfa-college in Groningen met ondersteuning van de IT afdeling van de Faculteit Letteren. De samenwerking met RUG onderzoekers is heel waardevol voor studenten van het Alfa-college omdat zij dan merken dat hun werk in product en proces serieus genomen wordt en op allerlei onderwijsniveaus bruikbaar en toepasbaar is.

NWO noemt in haar net gepubliceerde strategie 2019-2022 als eerste ambitie de bevordering van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking tussen taalkundigen, game designers en museum is een sprekend voorbeeld van zo’n verbinding tussen wetenschap en samenleving.