Instructiefilmpje voor LitLab

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek.

Deze korte instructiefilm voor leerlingen en docenten laat in 2 minuten zien hoe dat werkt, proefjes doen met Nederlandse literatuur. Een aantal leerlingen van het Leidsche Rijn College vertelt wat ze in de proeven leren en hoe ze het experimenteren met teksten vinden. Een docent beschrijft hoe LitLab leerlingen duidelijk maakt hoe relevant literatuur is voor de Nederlandse samenleving.