nageven / toegeven   

Verwarwoordenboek Vervolg (65)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

nageven / toegeven   

Er is een duidelijk betekenisverschil.

nageven                      prijzen, verwijten

Je moet haar nageven dat ze tenminste authentiek is.

Spijt betuigt hij niet. En juist dat moet hem nagegeven worden.

toegeven                     erkennen, toestemmen, onderdoen voor

Ik moet toegeven dat ik de zaak veel te lichtzinnig heb opgevat.

Je moet niet in alles toegeven!

Nageven betekent letterlijk: iets erna geven (en dat kan positief of negatief zijn). Toegeven betekent letterlijk: iets erbij geven. Hoe kan het dan dat deze woorden, die toch zo verschillen in betekenis, verwarring oproepen? Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Want nageven in de betekenis ‘prijzen’ veronderstelt ook dat je iets toegeeft of erkent wat je niet had verwacht. Maar, dat moet ik onze taal nageven: het verschil is uiteindelijk toch heel duidelijk.