17 maart 2018: Parelduikermiddag, Amsterdam

Kom in de Boekenweek naar de jaarlijkse Parelduikermiddag op zaterdag 17 maart 2018 om 16 uur in de OBA aan de Oosterdokskade, Amsterdam.

Sprekers zijn Lieneke Frerichs over Nescio en zijn liefde voor de natuur en de stad Amsterdam, en Kester Freriks over drie grote natuurliefdes in het landschap van nu: de stilte, de openheid en het duister. Dichter Maartje Smits leest voor uit haar bundel Hoe ik een bos begon in mijn badkamer.

Toegang is vrij, maar wel graag even reserveren via de Stichting Vrienden van De Parelduiker. Een los nummer kunt u bestellen op de site van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

De Parelduiker is een uitgave van de Stichting Het Oog in ’t Zeil i.s.m. Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door het Nedelands Letterenfonds en het R.O. van Gennep Fonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker.