Vacature: Zelfstandig academisch personeel, ‘Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd’

Het onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende deeltijdse (70 %) vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein ‘Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd’

Uw opdracht

heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

 • U bouwt onderzoek uit in het domein van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. U verwerft en beheert onderzoeksfondsen. Onderzoek dat tot een wetenschappelijke valorisatie van de erfgoedcollecties van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap kan leiden, kan een meerwaarde hebben.
 • U levert een bijdrage tot het onderwijsaanbod van het Ruusbroecgenootschap op het domein van religie en cultuur, of in verwante domeinen.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket. U neemt onder meer deel aan de werking van de  redactie van het tijdschrift Ons Geestelijk Erf. Journal for the History of Spirituality in the Low Countries en neemt administratieve taken op zich. U zet zich in voor de valorisatie van de erfgoedbibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en voor wetenschapscommunicatie op het onderzoeksdomein van het Ruusbroecgenootschap.
 • U draagt bij tot de lokale, nationale en internationale zichtbaarheid van het Ruusbroecgenootschap.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift op het onderzoeksdomein van het Ruusbroecgenootschap. U heeft aantoonbare belangstelling voor de mystieke traditie en/of de devotionele cultuur van de Nederlanden.
 • U hebt enkele jaren postdoc-ervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt ervaring in het doceren op academisch niveau en in het begeleiden van bachelor- en/of masterproeven.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U beschikt bij indiensttreding over een passieve kennis van het Nederlands.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.
 • Kennis van het Latijn en het Middelnederlands strekt tot aanbeveling.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2018;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 april 2018. Bij het formulier voegt u een motivatiebrief (max. 1000 woorden) en een onderzoeksplan voor de komende 5 jaar (max. 2250 woorden) in het Nederlands of Engels.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 15 mei 2018.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Veerle Fraeters, + 32 3 2655782, veerle.fraeters@uantwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.