Vacature: historisch taalkundige, INT

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is op zoek naar een historisch taalkundige Nederlands in de functie van (junior) onderzoeker.

Taken en opdrachten:

De historisch taalkundige maakt deel uit van een interdisciplinair team dat werkt aan de ontwikkeling van een infrastructuur voor historisch Nederlands. vbOnderdeel van deze infrastructuur vormen de historische woordenboeken van het Nederlands, zoals beschikbaar gesteld in de woordenboekenportal (gtb.inl.nl), computationele lexica van het Nederlands (GiGaNT en DiaMaNT) en historische corpora. De taken van de historisch taalkundige omvatten het meehelpen onderhouden en ter beschikking stellen van het taalmateriaal en het meedenken aan strategieën om de infrastructuur verder uit te bouwen.
Profiel:

 • Master of Doctor Neerlandistiek of equivalent met specialisatie historische taalkunde van het Nederlands
 • Goede kennis van de historische literatuur van het Nederlands
 •  Vertrouwdheid met de historische woordenboeken van het Nederlands
 •  Ervaring met de taalkundige analyse van historisch Nederlands
 • Goede interpretatieve vaardigheden bij de lectuur van historisch tekstmateriaal
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Bereidheid tot het publiceren op het betreffende vakgebied

Bij voorkeur heeft de kandidaat ook

 • Affiniteit met de digital humanities
 • Inzicht in de (on)mogelijkheden van informatietechnologie; kunnen werken met diverse computersystemen
 •  Kennis van tekstcoderingssystemen als TEI, XML
 • Bereidheid tot bijscholing op deze terreinen

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de Cao-Onderzoeksinstellingen. Het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en aansluiting bij het ABP voor de pensioenvoorziening.

Informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij Katrien Depuydt, 071-5272479 en Dirk Geirnaert, 071-5272283. Sollicitaties per mail zenden aan: secretariaat@ivdnt.org t.a.v. de directeur, mw. prof. dr. F. Steurs.