Pas verschenen: Van Uffelen e.a. (red.) Literatur in Bewegung

Hoe veranderen literaire teksten wanneer ze grenzen overschrijden? En welke invloed heeft de materiële verschijningsvorm op de betekenis en het functioneren van literaire teksten? Deze en andere vragen staan centraal in de publicatie Literatur in Bewegung: Über die Dynamik von Texten in der niederländischen Literatur. In deze bundel wordt de dynamiek van literatuur vanuit verschillende invalshoeken aan de hand van concrete voorbeelden uit de moderne Nederlandse literatuur geanalyseerd. De focus ligt daarbij op verschuivingen in het literaire veld, de verhouding tussen de literaire tekst en zijn paratekstuele omkadering en de invloed van tijd en ruimte op de betekenis en functie van literaire teksten. Op die manier komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals kindergedichten van auteurs die doorgaans voor volwassenen schrijven, verstrippingen van literaire klassiekers, de problematiek van het vertalen en de vernieuwing van het romangenre in de jaren dertig.

Uffelen, Herbert van; de Geest, Dirk; de Bont, Marlou; Hermann, Christine (red.): Literatur in Bewegung. Über die Dynamik von Texten in der niederländischen Literatur. Bestelinformatie bij de uitgever.