Motie KANTL over educatieve master met lesbevoegdheid Nederlands

(Bericht van de KANTL)

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) verneemt dat er in Vlaanderen vergevorderde plannen bestaan om ook aan studenten die de opleiding Nederlands van de bachelor Taal- en Letterkunde niet hebben gevolgd toegang te verlenen tot de educatieve master met lesbevoegdheid voor Nederlands.Die studenten hebben evenwel maar de helft van het aantal studiepunten behaald dat aan de opleiding Nederlands van de Bachelor Taal- en Letterkunde vereist is om de lerarenopleiding te mogen aanvangen. Afgestudeerden met een zeer ongelijke opleiding zouden daardoor toch dezelfde lesbevoegdheid krijgen.

De KANTL ziet zich verplicht erop te wijzen dat studenten met zo’n minimaal pakket onvoldoende zullen zijn toegerust om de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in de volle breedte en met de nodige deskundigheid te onderwijzen. Te vrezen valt dat vooral het literatuuronderricht grote schade zal lijden, en dat belangrijke inzichten uit de taalkunde hun weg niet zullen vinden naar het secundair onderwijs.

De KANTL roept de universitaire en politieke overheden dan ook op met de betrokken opleidingen nader te overleggen, en erover te waken dat het onderwijs van de Nederlandse taal en literatuur niet wordt uitgehold, maar integendeel wordt verbreed en versterkt.