In memoriam

‘En dan 100.000 jaar collationeren.’

Piet Verkruijsse, redacteur van Neder-L
(27 jan. 1943 – 20 febr. 2012)