15 maart 2018, Maastricht: Onzichtbare inkt: twee schrijvers over hun schrijven

De dichters en schrijvers Stefan Hertmans (1951) en Wiel Kusters (1947), generatiegenoten, gaan vanavond met elkaar in gesprek over hun werk en inspiratiebronnen. Hun oeuvre laat bij alle verschillen ook de nodige verwantschap zien. Niet alleen in de ‘hermetische’ start van hun schrijven, maar ook in het geleidelijk toegroeien naar een toegankelijker literatuur, die toch altijd weer weet te ontsnappen aan ongecompliceerd anekdotisme, ten gunste van wat wel genoemd is ‘le plaisir du texte’. Sterk taalbewust dus, maar dat sluit maatschappelijke betrokkenheid allerminst uit. Integendeel.

Hertmans publiceerde o.a. Naar Merelbeke, Oorlog en terpentijn en De bekeerlinge, Kusters: De onweerzittingIn en onder het dorpMijnwerkersleven in Limburg, Leesjongen enVerzamelde gedichten 1978-2017.

Meer informatie bij Studium Generale van de Universiteit Maastricht.