Verschenen: V&M 2017/1

Het nummer 2017/1 van V&M is nu online raadpleegbaar.
Het bevat de volgende teksten:

  • Piet Couttenier en Paul Claes: Van wie is Gezelles ‘enige Duitse gedicht’?
  • Willy Vandeweghe en Lidia Rura: ‘In Flanders Fields’; vertaling, bewerking, toe-eigening
  • Georges De Schutter: ‘Klinkerfoneemsystemen in de Brabantse dialecten en hun interne motivering: gespannen vocalen en diftongen’

V&M (of voluit: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) verschijnt zowel op papier als digitaal.

Voor de gedrukte versie werkt de KANTL voortaan samen met SKRIBIS, het publicatieplatform van Nevelland Graphics. Via de webshop van SKRIBIS kunt u alle nieuwe nummers van V&M voortaan online bestellen.
Oudere nummers kunnen rechtstreeks bij de KANTL worden besteld (zie daarvoor www.kantl.be).

De digitale versie van het tijdschrift vindt u via http://www.verslagenenmededelingen.be/