Lotte Jensen: ‘Meer nadruk op valorisatiectiviteiten’

De verse Nijmeegse hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen vertelt deze laatste dagen van het jaar aan de Jonge Akademie over haar drijfveren:

Ik word nog steeds het meest gemotiveerd door de inhoud van het vak: het doorgronden van teksten uit het verleden en deze in een bredere, historische context plaatsen. Er is de laatste jaren meer nadruk komen te liggen op valorisatie-activiteiten. Dat vind ik een positieve ontwikkeling, want het daagt je uit om specialistische kennis relevant te maken voor een breder publiek. Wel is de inrichting van het onderwijs sterk veranderd. Door de bachelor-master structuur is de traditionele neerlandicus of historisch letterkundige verdwenen. Studenten waaieren na hun bachelor uit naar heel uiteenlopende masters. Dat vind ik wel eens jammer, want er is weinig gelegenheid meer over om echt de diepte in te gaan met een coherente groep studenten.
Er is wel een nieuwe drijfveer bijgekomen, namelijk de strijd om het behoud van mijn eigen vakgebied, de Nederlandse taal en cultuur. De toenemende verengelsing in het academische onderwijs vormt een reële bedreiging, omdat je steeds moet verdedigen waarom het Nederlands als academische onderwijs- en onderzoekstaal relevant is.

Lees meer